English Български
НачалоНачало За НасЗа Нас КонтактКонтакт
Регистрация
ITI Content

Какво е ITI Content?

ITI Content е библиотека от готови уроци по учебни предмети от различни образователни нива – предучилищна и училищна възраст. Образователното съдържание следва образователните стандарти и очаквани резултати, нормативно определени.

ITI Content включва категории като Математика, Български език, Околен свят, Английски език и др.

Защо да използвам ITI Content?

Като използват готово учебно съдържание учителите могат да инвестират своето време в подготвителна работа за прилагане на нови методи на педагогическо взаимодействие в училище, да работят върху нови форми на организация на учебния процес.

Уроците включват голямо разнообразие от професионално разработени учебни ресурси, както и използване на авторски изображения и медиа съдържание.

Предложени са редица многовариантни задачи, по които с указания от страна на учителя могат да се търсят различни решения.

Средата е лесна за работа и е обезпечена с достатъчно ресурси и помощни материали.

Избери своя план